Presentation

ચિત્ર સાથે પ્રેઝેન્ટેશન-Create By Puran Gondaliya

Instruments-Download 
https://purangondaliya.files.wordpress.com/2014/09/29-instrument.pdf
Vegetables in 4 Language-Download
https://purangondaliya.files.wordpress.com/2014/09/24-vegetables-in-4-lang.pdf
 Dresses Of India-Download
Bharat na Rajyo- Download
ભારતના રાજ્યોના પાટનગર,સ્થાપના વર્ષ,નકશો,
ભારતમા સ્થાન અને ભાષાનો પરિચય મેળવો.
https://purangondaliya.files.wordpress.com/2014/09/27-states.pdf 

Rashtra na Ghadvaiyao-Download
https://purangondaliya.files.wordpress.com/2014/09/26-mahanubhavo.pdf 

presentation-Download
https://purangondaliya.files.wordpress.com/2014/09/25-chitrapadani-std-6.pdf      

                English-Communication - Download

જળપ્રદુષણ-અર્થ,થતી અસરો,અટકાવવાના ઉપાયો -Download

 Our Helpers-આપણા સેવકો-Download

પન્ચલાઇન ઓફ પ્રોડક્ટ-Download

ડાન્સ ઓફ ઇન્ડીયા-ભારતના વિવિધ રાજ્યોના ન્રુત્યો-Download

 કચ્છ કી સૈર-હિન્દી પાઠ ધોરણ-૮-Download 

રાષ્ટ્રપતિભવન અને આપણા રાષ્ટ્રપતિઓ-Download 

શિક્ષકે વિદ્યાર્થી વિશે વિચારવા જેવુ-Download
 
વિડ્યો ફાઇલ માટેની સુચના
તમામ સ્લાઇડ શોની આપ વિડ્યો ફાઇલ જોવા માગતા હોય તો યુટ્યુબ પર જોઇ શકો છો અને ડાઉન્લોડ પણ કરી શકશો.તેના માટે અહી ક્લીક કરો.